Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 29 januari 2018

Verkiezingsprogramma 2018-2022

D66 Zuidwesthoek presenteert haar verkiezingsprogramma 2018-2022 “Samen voor een eerlijke en duurzame toekomst”. Het is een progressief en positief programma, met kansen voor iedereen. We zetten in op goed onderwijs, een goed klimaat en goede zorg. Samen krijgen we het voor elkaar.

Speerpunten D66 Zuidwesthoek 2018-2022

Duurzaamheid als doel en kans

De gemeente dient voorop te lopen op het gebied van duurzaamheid en milieu. Zo zullen bijvoorbeeld alle gemeentelijk gebouwen voorzien moeten zijn van zonnepanelen. Natuur is een belangrijke kracht van Woensdrecht, dit is waarom het hier zo mooi wonen, werken en recreëren is. Om in de toekomst hier ook nog van te kunnen genieten, is het noodzakelijk om de natuurparken te versterken en onderling beter te verbinden. Binnen onze groenere en duurzamere toekomstvisie voor Woensdrecht is geen plek voor kerncentrales.

Toekomst maken we samen met onze jongeren

De gemeente dient met eigentijdse middelen actief het gesprek aan te gaan met onze jongeren. We moeten ervoor zorgen dat het voor jongeren aantrekkelijk is om hier te blijven wonen en werken. Huisvesting en voorzieningen dienen in alle kernen aan te sluiten op de behoeften van onze jongeren. Zo garanderen we de toekomst van alle kernen in onze gemeente.

Goed onderwijs dichtbij

Goed onderwijs dient dichtbij te zijn. Basisschoolleerlingen moeten veilig te voet of op de fiets naar school kunnen gaan. Jongeren moeten goede verbindingen hebben naar het voortgezet onderwijs. We moeten zorgen voor een goede aansluiting van het onderwijs op de huidige en toekomstige arbeidsmarkt zodat onze jongeren in de eigen regio aan de slag kunnen gaan.

Bereikbaarheid en mobiliteit

De gemeente dient nieuwe vervoersinitiatieven te ondersteunen en hard te lobbyen voor betere regionale vervoersverbindingen. We moeten inzetten op betere verbindingen naar aangrenzende regio’s in Nederland en België. Als fietsgemeente dient de gemeente te zorgen voor goede en veilige fietsverbindingen, zowel in als tussen onze kernen.

Juiste zorg voor iedereen

De gemeente dient de zelfredzaamheid van inwoners te ondersteunen. Zo moeten mensen makkelijker en langer thuis kunnen wonen. Daarvoor moeten levensloopbestendige woningen beschikbaar zijn voor iedere portemonnee. Voorzieningen en mogelijkheden tot ondersteuning moeten eenvoudig vind- en bereikbaar zijn voor alle inwoners.


Download hier het volledige verkiezingsprogramma van D66 Zuidwesthoek.