Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

De juiste zorg voor iedereen

D66 Zuidwesthoek zet in op gelijke kansen om mee te doen in de samenleving, op basis van ieders talenten en mogelijkheden, zowel economisch als sociaal. In het sociaal domein stimuleren we actief zelfredzaamheid en samenredzaamheid van bewoners. Wij streven naar de inclusieve samenleving, met oog voor alle generaties en groepen.

Toegankelijke en goede zorg voor iedereen.