Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Veiligheid

Zonder veiligheid is er geen vrijheid, democratie of recht. Mensen kunnen niet in vrijheid keuzes maken als zij niet veilig zijn en zich niet veilig voelen. D66 Zuidwesthoek wil dat mensen zich vrij kunnen bewegen en in vrijheid keuzes kunnen maken over hoe zij hun leven vormgeven. Vanzelfsprekend ligt hier een taak voor de gemeente. D66 Zuidwesthoek wil dat de gemeente zorgt voor de veiligheid van haar inwoners. D66 Zuidwesthoek vindt dat ook de gemeente een rol heeft in het beschermen van onze democratische rechtsstaat, als fundament van de vrijheid van ons allemaal, tegen geweld, georganiseerde criminaliteit en andere vormen van ondermijning.

Samen veilig in wijk, kern, gemeente en regio.