Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Goed onderwijs dichtbij

D66 Zuidwesthoek gaat uit van de eigen kracht van mensen. Mensen zijn vrij om keuzes te maken en hun leven zo in te richten als ze zelf willen. Een belangrijke voorwaarde daarvoor is dat iedereen gelijke kansen krijgt. Onderwijs is de belangrijkste aanjager van kansengelijkheid en persoonlijke ontwikkeling. We willen dat iedereen kansen krijgt voor de toekomst. Onderwijs is bovendien essentieel voor het ontwikkelen van sociale vaardigheden en mondige mensen en voor het bevorderen van verbindingen en dialogen. Onderwijs kan daarmee ook een antwoord zijn op de groeiende tweedeling. Dat begint dicht bij huis, op de basisschool en op het voortgezet onderwijs. Daar wordt de basis gelegd. Daarom maakt D66 Zuidwesthoek zich hard voor het beste onderwijs met eerlijke kansen voor iedereen. De gemeente schept de randvoorwaarden voor beter onderwijs. D66 Zuidwesthoek wil dat alle leerlingen worden gestimuleerd het beste uit zichzelf te halen. Daarvoor is aandacht nodig; voor leerlingen die moeite hebben om mee te komen, maar ook voor leerlingen die een extra uitdaging kunnen gebruiken. We willen dat er behalve voor cognitieve vaardigheden ook aandacht is voor lichaamsbeweging, de sociale ontwikkeling van het kind, en eventuele problemen thuis. De gemeente kan, behalve door de uitvoering van haar wettelijke onderwijstaken en bevoegdheden, het verschil maken voor kinderen door informeel haar invloed te gebruiken.

Goed onderwijs dient dichtbij te zijn