Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Financiën

Als sociaalliberalen gaan wij behoedzaam om met de financiële huishouding van de gemeente. Wij zijn zuinig met belastinggeld, omdat wij ons realiseren dat mensen daar hard voor gewerkt hebben (zelfbeschikking). Voor elke euro die de overheid uitgeeft geldt dat mensen niet zelf kunnen kiezen hoe ze die besteden. Om die reden vinden wij het belangrijk dat de gemeente zo transparant mogelijk en zo voorspelbaar mogelijk is over haar inkomsten en uitgaven en dat zij daar ook verantwoording over aflegt. Een goede begroting is bovendien toekomstvast. Wij willen geen schuld doorschuiven naar onze kinderen en kleinkinderen.

Eenvoudig, eerlijk, transparant en gezond