Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Duurzaamheid, natuur en milieu

D66 Zuidwesthoek streeft naar een duurzame en harmonieuze samenleving, waarin ieder individu de vrijheid heeft om zijn of haar leven zelf in te richten. D66 Zuidwesthoek is solidair met toekomstige generaties en wil dat ook de kleinkinderen van onze kleinkinderen van vrijheid kunnen genieten en zich kunnen ontplooien zoals ze zelf graag willen. Deze vrijheid is door de ecologische aantasting van onze aarde steeds minder vanzelfsprekend. De gemeente Woensdrecht ligt centraal tussen de Havens van Antwerpen, Moerdijk en Rotterdam. Deze industriegebieden zorgen voor veel verkeer en activiteiten die de aantasting van het klimaat vergroten en versnellen. D66 Zuidwesthoek wil dat de grote vervuilers worden aangepakt. Als grensgemeente moet het bestuur een proactieve houding aannemen om zo mogelijk samen met buurgemeenten, de bedreigingen van degroene long, onzeBrabantse Wal,het hoofd te bieden. Laten we er als gemeente Woensdrecht voor zorgen dat we netto geen uitstoot van broeikasgassen hebben en dat we duurzaam bouwen en leven extra belonen. Laten we ervoor zorgen dat wij bij elk beleidsaanpassing de vraag stellen hoe duurzaam en toekomstbestendig deze is en dat deze gedachte zo ingebed wordt in de (bestuurs)cultuur van Woensdrecht, haar onderwijs en educatie, dat Woensdrecht een voorbeeld wordt tot ver buiten de gemeente grenzen.

De gemeente dient voorop te lopen op het gebied van duurzaamheid en milieu.