Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Bereikbaarheid en mobiliteit

Zelf kunnen kiezen waar je heen gaat en daarbij de keuze hebben tussen verschillende vervoersmiddelen levert een belangrijke bijdrage aan onze individuele vrijheid. Hoe makkelijker en sneller we ons van huis naar werk, sport of familie kunnen verplaatsen, hoe groter de mogelijkheden om ons leven zelf in te richten zoals we dat willen. Gemeentegrenzen moeten zo min mogelijk belemmeringen opwerpen als we ergens naartoe willen. We zijn ons er echter tegelijkertijd bewust van, dat deze keuzes consequenties hebben voor andere mensen en voor onze leefomgeving. Rijdende auto’s veroorzaken bijvoorbeeld geluidsoverlast en stoten fijnstof uit, terwijl op de plek van geparkeerde auto’s geen speelplek of boom kan staan. Daarnaast draagt de verbranding van fossiele brandstoffen bij aan de klimaatverandering en raken fossiele energiebronnen op. Dit past dan ook slecht in ons streven naar een toekomstvast beleid en duurzame oplossingen. Wijzien een grote rol voor de overheid in het stimuleren van keuzes met zo min mogelijk negatieve neveneffecten. Het idee is dat iedereen de kans krijgt zich zo makkelijk, snel, schoon en veilig mogelijk te verplaatsen zonder onnodige overlast voor anderen. Bovendien zou de gemeente als een regisseur ervoor moeten zorgen dat verschillende vormen van vervoer zo goed mogelijk op elkaar aansluiten. Alleen op die manier blijft de gemeente bereikbaar, leefbaar, mooi en schoon.

Goede verbindingen, zowel in als naar onze kernen.