Steun ons en help Nederland vooruit

Sport en Bewegen en lokaal sportaccommodatiebeleid

D66 Zuidwesthoek vindt dat de gemeente een regiefunctie heeft in het sportaccommodatiebeleid, maar dat zij terughoudend moet zijn op het gebied van grond, opstallen, vervanging, groot onderhoud en beheer en exploitatie.

Standpunten

  • D66 Zuidwesthoek stimuleert bij nieuwbouw de multifunctionaliteit van accommodaties en het integrale denken in functies en doelgroepen, waardoor blijvend op de (veranderende) vraag van de bewoners kan worden ingespeeld. Hiertoe hoort uitdrukkelijk ook het optimaal benutten van sportaccommodaties door daluren op te vullen. Hiervoor kan samenwerking worden gezocht met zorg- en welzijnsorganisaties.
  • Duurzaamheid is daarbij een randvoorwaarde evenals toegankelijkheid voor alle inwoners. D66 Zuidwesthoek vindt dat gemeenten moeten investeren in het verduurzamen van sportaccommodaties.

Laatst gewijzigd op 10 maart 2018