Steun ons en help Nederland vooruit

Sport en bewegen dragen bij aan een gezonde bevolking

D66 Zuidwesthoek is van mening dat sport en bewegen onontbeerlijk zijn voor een gezonde en vitale bevolking. Nog niet voor iedereen is het echter gewoon om te gaan sporten en dat een leven lang te blijven doen. Kinderen uit een gezin met een laag inkomen sporten minder dan kinderen met rijkere ouders. Voor D66 Zuidwesthoek is dit niet acceptabel, want alle kinderen verdienen gelijke (ontwikkel)kansen. Daarom staat D66 Zuidwesthoek, ook als het om sport en bewegen gaat, voor een inclusieve aanpak, ook buiten schooltijd.

Standpunten

  • D66 Zuidwesthoek wil dat alle kinderen kunnen sporten. Daarom nemen we de vergoeding van sportactiviteiten op in de kindpakketten die de gemeente aanbiedt en communiceren we dit proactief.
  • D66 Zuidwesthoek wil dat de gemeente zich inspant om mensen met een beperking te laten deelnemen aan sport en bewegen. We willen dat kinderen met een beperking samenmet andere kinderen opgroeien, ook op sportverenigingen.
  • D66 Zuidwesthoek ziet sport en bewegen als preventie. Gezonde inwoners met veel contacten hebben minder zorg nodig. Dit bespaart geld. Daarom wil D66 Zuidwesthoek meer budget voor sport en bewegen.

Laatst gewijzigd op 10 maart 2018