Steun ons en help Nederland vooruit

Ouderen

We worden in Nederland gemiddeld ouder dan voorheen. Nederland vergrijst. D66 Zuidwesthoek ziet vergrijzing niet als een probleem, maar juist als een kans. Een kans om de lokale economie en leefbaarheid een impuls te geven door ons te profileren als zorggemeente. Een gemeente waar ouderen welkom zijn en waar bedrijven gericht op zorg zich logischerwijs vestigen. Dit hoeft zeker niet in contrast te staan met de doelstelling om de ouder wordende bevolkingssamenstelling een halt toe te roepen. De komende jaren komen er steeds meer banen in de zorg en jongeren hebben vaak de behoefte om in de nabijheid van (groot)ouders te wonen.

Standpunten

  • D66 Zuidwesthoek wil dat de mogelijkheden van zorgeconomie en de koppeling tussen zorgeconomie en toerisme de komende jaren nader worden onderzocht.
  • D66 Zuidwesthoek wil samen met de ouderen en verantwoordelijke organisaties een duidelijk en krachtig ouderenbeleid opstellen om ervoor te zorgen dat de ouderen kunnen genieten van hun oude dag in de gemeente Woensdrecht.

Vanuit landelijke regelgeving zijn bejaardencentra gesloten. De idee hierachter is dat mensen steeds langer thuis willen wonen. Dit is voor een steeds groter wordende groep alleenstaanden echter maar zeer de vraag. Vereenzaming en verwaarlozing liggen op de loer. Wij juichen particuliere initiatieven om te komen tot woongroepen met de nabijheid van zorg, zoals nu gebeurd in het voormalige woonzorgcentrum St. Margaretha in Huijbergen, dan ook toe. Vanuit de gemeente moeten we kijken hoe we dit soort initiatieven kunnen ondersteunen, bijvoorbeeld door het inrichten van kleurrijke tuinen die met de seizoenen mee veranderen. Ook kun je denken aan “speeltuintjes” voor ouderen. Weersbestendige fitnessapparaten waarop ouderen kunnen bewegen in de buitenlucht.

Standpunt

  • D66 Zuidwesthoek wil dat particuliere initiatieven voor woonzorgcentra worden toegejuicht en breed worden gefaciliteerd.

Laatst gewijzigd op 2 maart 2018