Steun ons en help Nederland vooruit

Openbare ruimte

D66 Zuidwesthoek vindt dat iedereen recht heeft op een veilige, groene en gezonde leefomgeving, die inwoners uitnodigt te bewegen, ontspannen en elkaar te ontmoeten. We willen inwoners bovendien meer mogelijkheden geven om mee te beslissen over keuzes die invloed hebben op hun leefomgeving. Dit vraagt om een gemeente die flexibel is en de regie neemt.

Standpunten

  • Inwoners moeten zich veilig voelen in de openbare ruimte. Schone straten en plantsoenen, die goed zijn verlicht met straatmeubilair, dat in goede staat verkeert, voorkomen overlast en criminaliteit. Het is de taak van de overheid om de openbare ruimte netjes te houden en inwoners hierin te betrekken. Individuele burgerinitiatieven en optredens van wijkteams zouden hierin gestimuleerd en ondersteund dienen te worden.
  • D66 Zuidwesthoek wil dat de openbare ruimte inwoners uitnodigt om te sporten en bewegen. Hiervoor zijn onder meer goede ruiter-, wandel-, fiets- en mountainbikepaden nodig. De gemeente maakt afspraken over een groene en ‘beweegvriendelijke’ omgeving als er overeenkomsten worden afgesloten met woningbouwcorporaties en projectontwikkelaars.
  • D66 Zuidwesthoek wil bovendien dat de openbare ruimte ook geschikt blijft voor gebruik door onze minder valide inwoners. Ook zij dienen zich vrijelijk door onze kernen te kunnen bewegen. Natuurgebieden aan de rand van de kernen zouden beter geschikt gemaakt kunnen worden voor ouderen en minder validen.
  • D66 Zuidwesthoek wil flexibel omgaan met de vele regels die we als overheid hebben opgesteld voor ondernemers. We willen dat zij bijvoorbeeld meer ruimte krijgen voor functievermenging (blurring). Dit verhoogt de levendigheid van winkel- en uitgaansgebieden. We willen ook flexibel omgaan met bestemmingen van panden, zodat leegstaande gebouwen een andere functie kunnen krijgen. Ook dit is goed voor de leefbaarheid.
  • Aan historisch of architectonisch bijzondere gebouwen en beschermde natuurgebieden ontlenen we onze identiteit. D66 Zuidwesthoek wil dat die gebouwen ook volgende generaties inspireren. Daarom moet de gemeente er zorg voor dragen dat deze gebouwen en gebieden behouden blijven. Tegelijkertijd wil D66 Zuidwesthoek niet dat de bescherming van deze gebouwen in de weg staat van bijvoorbeeld het aanleggen van groene daken of zonnepanelen, mits dit met respect voor het erfgoed gebeurt.

Laatst gewijzigd op 10 maart 2018