Steun ons en help Nederland vooruit

Lucht, geluid en water

De gemeente moet permanent aandacht hebben voor de lucht- en geluidskwaliteit, zeker gezien onze ligging onder de rook van Antwerpen, Rotterdam en Moerdijk en de verdere groei en ontwikkeling van Aviolanda en de vliegbasis. D66 Zuidwesthoek wil hier duidelijke, periodieke communicatie over. De verdroging van de Brabantse Wal werd ondanks verschillende maatregelen bij de inrichting van het landschap in de afgelopen decennia niet minder problematisch. Het wordt tijd om het onttrekken van grondwater voor commerciële doeleinden een halt toe te roepen. De vergunning, toezicht en handhavingstaken op het gebied van milieu worden voor de gemeente Woensdrecht uitgevoerd door de Omgevingsdient Midden- en West-Brabant (OMWB). Besluiten rond handhaving worden voor verscheidene taken nog genomen op gemeentelijk niveau. D66 Zuidwesthoek is van mening dat de gemeente er zorg voor moet dragen dat er een homogeen handhavingsbeleid dient te zijn onafhankelijk van wie de overtreder is en stelt voor het actuele handhavingsbeleid nogmaals tegen het licht te houden. Milieudelicten dienen te allen tijde gelijk behandeld te worden. Goede milieucontroles kosten geld. D66 Zuidwesthoek vindt dat de gemeente hier genoeg financiële middelen voor dient te reserveren.

Laatst gewijzigd op 2 maart 2018