Steun ons en help Nederland vooruit

Kunst & Cultuur

Wij vinden het belangrijk dat mensen zichkunnen ontwikkelen: niet alleen als individu, maar ook als onderdeel van de samenleving. Kunst en cultuur bepalen het gezicht van een gemeente. Ze hebben niet alleen invloed op hoe mensen in de gemeente met elkaar omgaan, maar maken de gemeente ook aantrekkelijk om in te wonen, werken en ondernemen of om als toerist te bezoeken. Evenementen en festivals, zoals het Brabantse Wal Festival, geven de sfeer in een gemeente weer of genieten zelfs regionale bekendheid. Muziek en andere verenigingen zorgen voor samenhang en kleuren activiteiten en bijzondere dagen in de gemeente.

Door het cultuurbeleid gericht in te zetten, creëren gemeenten een eigen cultureel profiel. Cultuurbeleid is ook een investering in mensen. Kunst en cultuur voeden het maatschappelijk debat, verenigingen brengen verschillende mensen samen. Zij maken de ontwikkeling van gedeelde waarden mogelijk én creëren ruimte voor (menings)verschil. Cultuur spreekt tot de verbeelding en prikkelt mensen om kritisch na te denken. Zo komen mensen met elkaar in contact en voelen zij zich verbonden met hun gemeente of regio. D66 Zuidwesthoek maakt daarom een vuist voor een sterk cultuurbeleid. Een cultuurbeleid dat iedereen toegang geeft tot verschillende vormen van cultuur. Dit draagt bij aan een open samenleving met gelijke kansen. D66 Zuidwesthoek pleit ervoor dat gemeente gebruik maakt van haar eigen mogelijkheden, maar dat zij ook over de grenzen heen kijkt, naar buurgemeenten en provincie, om samen te werken tot een gezamenlijk cultuurbeleid.

Standpunten

  • Cultureel erfgoed maakt mensen trots op hun omgeving en historie. D66 Zuidwesthoek vindt dat gemeente daarom zorgvuldig met de monumenten moeten omgaan. Het loont te investeren in bijzondere gebouwen of objecten. Dit betekent echter niet dat we een openluchtmuseum moet worden.
  • Ruimte voor festivals zoals het Brabantse Wal Festival. Steeds meer mensen beleven kunst en cultuur via festivals. Zowel jongeren als ouderen voelen zich aangesproken door de sfeer, het samenkomen en het aanbod van bijvoorbeeld muziek. Niet voor niets sprak de Raad voor cultuur over de ‘festivallisering’ van de maatschappij. D66 Zuidwesthoek vindt het daarom belangrijk dat festivals de ruimte krijgen. Een evenement waar zoveel mensen samenkomen, is goed voor een gemeente en voor de inwoners. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat de gemeente geen voorwaarden moet stellen. Festivals leggen tenslotte ook beslag op publieke ruimten en brengen overlast met zich mee voor omwonenden. Maak goede afspraken hierover, benoem verantwoordlijkheden en zorg voor draagvlak onder omwonenden.
  • Onze verenigingen zijn een groot goed binnen onze gemeente. Zij zijn onontbeerlijk bij het creëren van sociale samenhang, het ontwikkelen van gedeelde waarden en het kunnen uitwisselen van meningsverschillen. D66 Zuidwesthoek vindt dat eenieder de mogelijkheid moet hebben om zich in het Woensdrechts verenigingsleven te begeven en dat er budget moet zijn voor mensen die hier om financiële redenen niet toe in staat zijn. Niemand in deze gemeente hoort hiervan uitgesloten te zijn.

Laatst gewijzigd op 10 maart 2018