Steun ons en help Nederland vooruit

Jongeren

De toekomst van de gemeente ligt in handen van de jongeren. Laten we de jongeren een stem geven. Er moet niet alleen gepraat worden over jongeren, maar vooral met jongeren. D66 Zuidwesthoek is dan ook van mening dat de gemeente serieus in gesprek moet gaan met jongeren en uit die gesprekken samen verbeterpunten en doelstellingen moet formuleren waar we serieus mee aan de slag gaan.

Niet alleen moet gekeken worden naar de groep probleemjongeren, maar zeker moet er ook gekeken worden naar de ‘overige’ jongeren. Antwoord moet er komen op vraagstukken als “Hoe kunnen we jongeren in de gemeente houden?”, “Waar kunnen we jongeren kansen bieden?”, “Waar hebben jongeren behoeften aan?”. We moeten daarbij concepten uit het verleden loslaten. Werken en wonen hoeven al lang niet meer in dezelfde gemeente te gebeuren. Jongeren kijken heel anders tegen mobiliteit aan en flexwerken raakt steeds meer ingeburgerd. Als gemeente moet je wel zorgen voor goede randvoorwaarden hierbij: goed openbaar vervoer en een goede (tele)infrastructuur.

Standpunten

  • D66 Zuidwesthoek wil in gesprek mét jongeren en zo een rem zetten op de ontgroening. We moeten jongeren kansen geven binnen de gemeente om de gemeente Woensdrecht een mooie toekomst te bieden.
  • D66 Zuidwesthoek wil, naar aanleiding van de gesprekken die er gevoerd worden met de jongeren, samen met hen een duidelijk en krachtig jongerenbeleid vormgeven waarmee er antwoord gegeven kan worden op de wensen en behoeften van de jongeren.

Laatst gewijzigd op 2 maart 2018