Steun ons en help Nederland vooruit

Handhaving

Een preventieve aanpak kan niet altijd voorkomen dat er iets misgaat. In die gevallen komt handhaving in beeld. Handhaving kan plaatsvinden door de politie, maar ook door BOA’s (buitengewoon opsporingsambtenaren) in dienst van de gemeente. Dit vraagt om een heldere afbakening van verantwoordelijkheden en goede samenwerking.
De vorming van de nationale politie is een goede ontwikkeling. Een belangrijk aandachtspunt voor D66 Zuidwesthoek is dat er voldoende aandacht blijft voor lokale veiligheidsvraagstukken.

Standpunten

  • Gemeentelijke BOA’s spelen een grote rol in de veiligheidsaanpak van de gemeente. De inzet van BOA’s is wat D66 Zuidwesthoek betreft altijd aanvullend aan die van de politie: BOA’s moeten zich niet ontwikkelen richting een nieuw soort gemeentepolitie. Er moet een duidelijke verdeling van taken zijn. D66 Zuidwesthoek wil dat de verschillende rollen en taken in een handhavingsarrangement worden vastgelegd. D66 Zuidwesthoek wil voorkomen dat burgemeesters uit capaciteitsgebrek politietaken overhevelen naar BOA’s.
  • D66 Zuidwesthoek streeft naar een effectief lokaal veiligheidsbeleid. Dit vraagt om continue samenwerking binnen de veiligheidsregio. Een goede regionale samenwerking betekent dat ook lokaal de veiligheid beter kan worden gewaarborgd. Voor goede crisisbeheersing is deze samenwerking zelfs essentieel. De gemeente moet zich blijven profileren als een volwaardig gespreks- en onderhandelingspartner in het Antwerps haven- en bedrijvengebied, maar ook met de kerncentrales van Doel en van Borsele, vliegbasis Woensdrecht en het (chemisch) transport per spoor en over het Schelde-Rijn kanaal.

Laatst gewijzigd op 10 maart 2018