Steun ons en help Nederland vooruit

Grootschalige sportevenementen

Grootschalige (top)sportevenementen zoals de GP Adrie van der Poel, ZLM-tour en de Binckbanktour zijn mooie evenementen en zetten onze gemeente op de kaart. Zij brengen inwoners bij elkaar, motiveren mensen om meer te sporten en te bewegen en maken toeristen bekend met onze gemeente en de kwaliteiten daarvan. Deze evenementen mogen echter niet koste wat kost doorgang vinden. D66 Zuidwesthoek is kritisch hierin en zal altijd het belang van onze inwoners vooropstellen bij het plaatsvinden van deze activiteiten.

Standpunten

  • Evenementen worden georganiseerd indien gegarandeerd kan worden dat deze volledig voldoen aan de randvoorwaarden die wij als gemeente opstellen. We willen dat evenementen voor iedereen toegankelijk zijn en stellen hoge eisen met betrekking tot duurzaamheid.
  • We willen evenementen tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten en inspanningen faciliteren. Samenwerkingsverbanden tussen publieke en private partijen, die bereid zijn op maatschappelijk verantwoorde wijze bij te dragen aan de realisatie van dergelijke evenementen, zouden evenementen moeten dragen.
  • Grote (top)sportevenementen kunnen, mits goed georganiseerd, resulteren in sociaaleconomische spin-off en grote promotionele effecten hebben.

Laatst gewijzigd op 10 maart 2018