Steun ons en help Nederland vooruit

Groene tafel

D66 Zuidwesthoek zal als groene partij alles doen om de natuur te versterken en te verbeteren en onderschrijft daarom van harte de navolgende tien punten van de Groene Tafel.

  1. Ga verdere verdroging van de Brabantse Wal tegen door aanleg van onder meer waterbergingen en waterdoorlatende bestrating.
  2. Verhinder bouw en uitbreiding van de intensieve veehouderij en mestverwerkingsinstallaties. Voorkom daarnaast een verplaatsing van de veehouderij naar West Brabant, nu die elders in Brabant wordt beperkt.
  3. Geen nieuwe bebouwing, bedrijfsterreinen en woonwijken in het buitengebied. Benut bedrijfsterreinen veel beter.
  4. Zorg voor bescherming en herstel van natuur- en cultuurlandschap zoals zandpaden en landgoederen.
  5. Zorg voor meer en goede fietspaden en stallingsmogelijkheden. Zorg samen met de andere Walgemeenten voor hoogwaardige fietsverbindingen.
  6. Meer beplanting langs wegen ter verfraaiing, voor de afvang van fijnstof en als CO2-opslag.
  7. Faciliteer en promoot een vlotte transitie naar elektrisch vervoer (bijvoorbeeld laadpalen).
  8. Stimuleer extra isolatiemaatregelen en zonne-energie op huizen en vooral kantoren.
  9. Onder voorwaarden toestaan van productieverhoging windenergie. Dat kan door uitbreiden en opschalen. Vanwege draagvlak en ter voorkoming van lichtoverlast mogen windmolens niet hoger worden dan 150 meter.
  10. Betrek de tien natuurorganisaties als lokale experts vaker en vroegtijdig bij ecologische beslissingen.

Laatst gewijzigd op 2 maart 2018