Steun ons en help Nederland vooruit

Energiebesparing in de gebouwde omgeving en bij bedrijven

De gemeente heeft naast een voorbeeldfunctie, door haar eigen gebouwen energieneutraal te maken, ook een belangrijke regierol op dit terrein. Energiebesparende maatregelen, zoals dubbel glas, geïsoleerde muren en groene daken, leiden tot een win-win-win situatie. Door woningen en bedrijfspanden energiezuiniger te maken, door bijvoorbeeld isolatie, aansluiting op een (duurzaam gevoed) warmtenet of zonnepanelen, wordt het milieu gespaard, heeft de gebruiker een lagere energierekening en wordt er werkgelegenheid gecreëerd. Alle voorradige informatie over mogelijkheden, geschikte adviseurs, aannemers en financiering is soms lastig te bevatten. In het toegankelijk maken van deze informatie, mogelijkheden en actoren ligt een terugkerende rol voor onze gemeente. Energiebesparing kan worden versneld door een zogenaamd ‘revolverend fonds’, zoals voor verschillende doeleinden door het Rijk en sommige provincies al is gedaan, in te richten waaruit bewoners en bedrijven de eerste investering kunnen lenen. Daarna verdienen deze investeringen zichzelf terug door lagere lasten en vloeien de terugbetalingen terug naar het fonds. Daarnaast wil D66 Zuidwesthoek via bindende afspraken woningcorporaties aansporen hun vastgoed te verduurzamen. Omgevingsdiensten moeten ook de handhaving van de Wet Milieubeheer intensiveren, zodat bedrijven daadwerkelijk alle benodigde maatregelen doorvoeren.

 

Standpunten

  • De gemeente moet volgens D66 Zuidwesthoek zelf het goede voorbeeld geven door alle gemeentelijke daken te benutten voor zonnepanelen.
  • D66 Zuidwesthoek wil dat de gemeente de elektrische auto, bus en vrachtwagen gaat stimuleren. Dit kunnen we bijvoorbeeld doen door actief te zoeken naar mogelijkheden van het creëren van voldoende elektrische laadplekken.
  • D66 Zuidwesthoek wil dat de gemeente het duurzaam bouwen en ondernemen gaat belonen door lasten te verlagen.
  • D66 Zuidwesthoek wil dat duurzaam bouwen de standaard wordt binnen de gemeente Woensdrecht.
  • D66 Zuidwesthoek wil dat bij herbestrating en aanleg van wegen en fietspaden de waterdoorlaatbaarheid voorop staat.

Laatst gewijzigd op 2 maart 2018