Steun ons en help Nederland vooruit

Beweging

D66 Zuidwesthoek vindt beweging erg belangrijk. Het is belangrijk dat jongeren fit blijven en zo ook gezonder zijn. D66 Zuidwesthoek wilt zich dan ook inzetten voor het organiseren van sportactiviteiten in samenwerking met het basisonderwijs, de jongerenwerker en de lokale sportverenigingen en fitnesscentra. Op deze manier leren jongeren op jonge leeftijd al dat bewegen goed voor ze is en zo kunnen we de jongeren in de gemeente al vroeg kennis laten maken met verschillende sporten. Bewegen kan ook in speeltuintjes, skateplekken en basketbalpleintjes. Als er voldoende speelgelegenheden zijn in de buurt, dan spelen jongeren ook buiten. Ook daarbij geldt dat we de traditionele gedachten los moeten durven laten en om ons heen moeten kijken welke mogelijkheden er allemaal zijn.

Standpunt

  • D66 Zuidwesthoek wil samen met het basisonderwijs, de jongerenwerker en de lokale sportverenigingen en fitnesscentra kijken naar de mogelijkheden om jongeren op jonge leeftijd al kennis te laten maken met verschillende sporten en zo een gezonde levensstijl te stimuleren.

Laatst gewijzigd op 2 maart 2018