Steun ons en help Nederland vooruit

Afvalstoffen

D66 Zuidwesthoek wil dat schoon gedrag loont. Bij de afvalstoffenheffing en rioolheffing geldt daarom voor zover wettelijk toegestaan het principe: ‘de vervuiler betaalt’. Dat is niet alleen eerlijker, maar ook beter voor het milieu omdat het mensen bewust maakt van de echte kosten van hun gedrag. Overigens geldt, dat hoe beter afval wordt gescheiden, hoe lager de kosten voor verwerking zijn en dus hoe lager de afvalstoffenheffing is.

Laatst gewijzigd op 10 maart 2018