Steun ons en help Nederland vooruit

Afval als grondstof

Om de transitie naar een circulaire economie te versnellen wil D66 Zuidwesthoek dat gemeenten ervoor zorgen dat er zo weinig mogelijk restafval in de verbrandingsoven verdwijnt. Dat begint bij het scheiden aan de bron, bijvoorbeeld door omgekeerd in te zamelen. We halen al het gesorteerde afval op, geen restafval. Deze aanpassing in gedachtegoed vergt goede educatie. Educatie die al op jonge leeftijd begint. Hoe dan ook moet afval scheiden zo makkelijk mogelijk worden gemaakt. Dat betekent meer afvalbakken voor plastic, compost, papier en glas dan voor restafval. Woensdrecht verkleint zo haar restafvalkosten en haar ecologische voetafdruk.

Laatst gewijzigd op 2 maart 2018