Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 31 december 2017

De beste wensen voor 2018!

2017 zit er weer bijna op. Politiek gezien was het wederom een jaar waarin we teleurstellingen hebben gehad, maar ook successen hebben gevierd.

Onze vorig jaar aangenomen motie over jongerenbeleid wordt moeizaam opgevolgd. Nog steeds wordt er veel over jongeren gepraat, in plaats van met jongeren. Onze fractie vraagt geregeld aan het college om de jongerenraad bij beleidsonderwerpen te betrekken, omdat die stap nog vaak wordt “vergeten”.
Ook het naar aanleiding van onze motie opgezette wielerplan kent nog maar weinig goede uitwerking. Natuurlijk, de wielerbaan is pas geleden geopend en enkele fietspaden zijn voorzien van een nieuwe toplaag, maar een echte investering in goede fietspaden die geschikt zijn voor elektrisch fietsen ontbreekt. Daarmee is het wielerplan geworden tot wat wij al verwachtten: een speeltje voor het college en een excuus voor het verkrijgen van VIP tickets voor de GP Van der Poel.

Maar we hebben zeker ook successen behaald afgelopen jaar. Er zijn (weliswaar kleine) stapjes gezet op het gebied van duurzaamheid. Daar waar andere partijen dit onderwerp uit de weg gingen, is er nu aandacht voor duurzaamheid en onderzoekt de gemeente hoe ze dit kunnen implementeren in hun bedrijfsuitvoering.
Ook wordt er een artikel opgenomen in de apv over straatintimidatie. Dit artikel geeft vrouwen, LHBT+ en andere minderheden, hulpverleners en opsporingsambtenaren een hulpmiddel om zich te verweren tegen personen die zich intimiderend gedragen in het openbaar. Denk hierbij aan het nafluiten, hinderen, uitschelden en zelfs handtastelijkheden.

Maar de grootste overwinning die onze fractie heeft behaald is toch wel de groei van de eigen fractie. Nadat we eind vorige raadsperiode moesten vrezen voor het voortbestaan van D66 Zuidwesthoek, hebben we nu weer een grote groep enthousiaste mensen die graag hun steentje bijdragen. Dit heeft er voor gezorgd dat we de komende gemeenteraadsverkiezingen met maar liefst 25 personen op de kieslijst komen te staan!

Kortom, 2017 was gewoon een goed jaar. Wij hopen dat u allen ook tevreden terug kunt kijken op afgelopen jaar en dat 2018 zelfs nog beter zal worden.

De fractie van D66 Zuidwesthoek wenst iedereen het allerbeste toe in het komend jaar!